MIAMI

MYAAMIA - TWIGTWIS - MIYAMIS - ATCHATCHAKANGOUEN
Click for ILLINIWEK or WEA

 

Miami Territory: Indiana and southwest Michigan.

Miami Divisions: Miami and Piankeshaw.

 

Portals
.

 

Miami Nation of Indiana
Peru, Indiana

 

Miami Tribe of Oklahoma
Miami, Oklahoma

 

Peoria Tribe of Indians of Oklahoma : part of whose membership is Miami's Piankeshaw Division
Miami, Oklahoma

 

Miami Population
United States (2010) - 3,300

A L G O N Q U I A N MIAMI-ILLINOIS