OFO

MONSPEREA - MOSOPELA - OFOGOULA

 

Ofo Territory: Central east Ohio.

 

Portals
.

 

Tunica-Biloxi Tribe of Louisiana : part of whose membership is Ofo
Marksville, Louisiana

Ofo Population
United States (2010) - 70

S I O U X